Quảng Ninh: Lập quy hoạch 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

25/01/2021  2:19pm

 

Vừa qua, tỉnh Quảng Ninh có buổi làm việc với Công ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam và ký hợp đồng thuê đơn vị này tư vấn lập quy hoạch giai đoạn năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Hợp đồng hạn định trong 9 tháng kể từ ngày ký kết bên B là Công ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam phải hoàn thành lập quy hoạch tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Kinh phí đầu tư huy động nguồn lực ngoài ngân sách, do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Đăng – đại diện cho Liên danh Tập đoàn Vision Transportation Group (VTG), Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Đăng, Công ty Đầu tư và Phát triển Sunny World (Liên danh Hải Đăng – VTG – Sunny World) tài trợ.

 

Quảng Ninh: Lập quy hoạch 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Công ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam, đơn vị trước đây đã từng lập Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, nay lại được địa phương lựa chọn để tiếp tục lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho thấy Quảng Ninh kế thừa và kiên trì thực hiện các định hướng phát triển chiến lược đã được xác lập trong 10 năm trở lại đây.

 

Chia sẻ