Quảng Ninh muốn sớm tháo gỡ những bất cập trong quản lý Nhà nước về xây dựng

09:44 | 22/04/2021

 

Vừa qua, Thứ trưởng Lê Quang Hùng thực tế hiện trường về quy hoạch, xây dựng tỉnh Quảng Ninh đã biểu dương địa phương có nhiều thành tích trong quy hoạch, xây dựng, đồng thời lắng nghe những kiến nghị cơ sở pháp lý trong quản lý Nhà nước về xây dựng tại địa phương.

 

Cụ thể, Quảng Ninh đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo cơ quan chuyên môn giúp Sở Xây dựng tổ chức lớp tập huấn Luật Xây dựng sửa đổi và các Nghị định hướng dẫn đi kèm cho cán bộ các Sở, ngành, địa phương đang hổng kiến thức áp dụng. Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành các Thông tư về phân cấp công trình xây dựng, an toàn công trình xây dựng, hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng… tham mưu với Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính sửa đổi các quy định về thu phí thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phù hợp với nội dung sửa đổi bổ sung trong Luật Xây dựng mới.

 

Các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn lực ngoài ngân sách và nguồn vốn khác nhau có quy mô lớn, có nhiều hạng mục công trình khác nhau, đề nghị Bộ ủy quyền cho các Sở chuyên ngành thẩm định, kiểm tra công tác nghiệm thu, như đối với các hạng mục công trình có quy mô từ cấp II trở xuống.

Bộ hướng dẫn lập cơ sở pháp lý kiểm tra và kiểm tra tổng mức đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng do UBND tỉnh giao đất có thu tiền sử dụng đất để làm cơ sở tính toán chi phí phát triển, làm cơ sở tính giá đất theo Thông tư 36/2014/TT-BTNMT.

 

Thứ Trưởng Lê Quang Hùng nhất trí những kiến nghị hợp lý của Quảng Ninh để trình Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho địa phương.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có nhiều dự án lớn, có công trình xây dựng cấp I, đề nghị Bộ Xây dựng quan tâm trong công tác thẩm định, kiểm tra công tác nghiệm thu, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai các dự án và sớm đưa vào sử dụng.

Quảng Ninh hiện có loại vật liệu cát nghiền nhân tạo sản xuất từ đá cát kết tại bãi thải mỏ than đã và đang được sử dụng làm cốt liệu vữa và bê tông công trình xây dựng. Tuy nhiên, hiện nay chưa có các định mức vật tư cho cát nghiền (cát nhân tạo), đồng thời chưa có định mức cho các công tác sử dụng vữa và bê tông có sử dụng cát nghiền nhân tạo. Do đó, việc sử dụng cát nghiền nhân tạo trong các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước còn gặp nhiều khó khăn trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và công tác thanh quyết toán.

 

Ngày 25/3/2021, Sở Xây dựng có Văn bản số 1064/SXD-KT&VLXD xin ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với 13 định mức mới và vận dụng các định mức cũ trước đây đã được Bộ Xây dựng công bố nhưng không có trong Thông tư số 10/2019/TT-BXD và Thông tư số 02/2020/TT-BXD để phục vụ dự án Đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng đến thị xã Đông Triều.

 

Một vấn đề nổi cộm nhất hiện nay là mức độ phát triển hạ tầng của Quảng Ninh là rất lớn, mỗi năm cần sử dụng khoảng 100 triệu m3 đất đá, vật liệu để san nền. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh dồi dào nguồn vật liệu san nền có thể đáp ứng nhu cầu các dự án như khai thác đất đồi, đất đá thải mỏ than. Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì coi việc khai thác đất đồi và sử dụng đất đá thải mỏ than để san nền cho các dự án giống như khai thác khoáng sản, nên phải thực hiện các trình tự thủ tục như khai thác khoáng sản. Nếu thực hiện như vậy, sẽ hết sức phức tạp và mất nhiều thời gian, cũng như chi phí, ảnh hưởng đến sự phát triển chung. Đề nghị Bộ Xây dựng có ý kiến với Bộ Tài nguyên và Môi trường để hướng dẫn, tháo gỡ thủ tục này.

Ý kiến của Quảng Ninh thiết thực và là vướng mặc chung của các địa phương trong toàn quốc, Thứ trưởng Lê Quang Hùng lắng nghe và tán thành để trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tháo gỡ những bất cập về cơ sở pháp lý trong quản lý Nhà nước về xây dựng.

 

Chia sẻ