Quảng Ninh: Phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, bền vững

11/12/2020

 

Trong giai đoạn 2021-2030, tỉnh Quảng Ninh tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống đô thị Quảng Ninh trở thành đô thị hiện đại, sinh thái; có một nền kiến trúc khác biệt, đặc biệt, văn minh hiện đại.

 

Những năm qua, công tác quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị của Quảng Ninh đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Hiện Quảng Ninh đã phát triển 13 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại I (Hạ Long), 3 đô thị loại II (Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái), 2 đô thị loại III (Quảng Yên, Đông Triều); 2 đô thị loại IV (thị trấn Tiên Yên, thị trấn Cái Rồng) và 5 đô thị loại V (thị trấn Quảng Hà, thị trấn Đầm Hà, thị trấn Cô Tô, thị trấn Bình Liêu, thị trấn Ba Chẽ).

 

Hầu hết các đô thị trên địa bàn tỉnh đều phát triển đúng và vượt kế hoạch nâng loại đô thị như đề xuất. Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt trên 64,44%, là một trong 5 địa phương có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất cả nước.

Phối cảnh Đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Cô Tô đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Quảng Ninh: Phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, bền vững

 

Cùng với đó, các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã được các địa phương tập trung thực hiện. Đến nay, ở cấp huyện: 6/13 địa phương (Hạ Long, Uông Bí, Móng Cái, Cẩm Phả, Quảng Yên, Đông Triều) đã được lập quy hoạch chung; 2 địa phương đã lập quy hoạch, phê duyệt quy hoạch vùng huyện (Hải Hà, Đầm Hà); 2 địa phương đã lập quy hoạch chung thị trấn mở rộng (Tiên Yên, Cô Tô). Ở cấp xã, 100% thị trấn trong tỉnh cũng đã hoàn thành việc lập quy hoạch chung.

 

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Sở Xây dựng là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Việc nghiên cứu lập chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh là rất cần thiết và cấp bách nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050, bổ sung và cập nhật quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là mục tiêu và giải pháp có tầm chiến lược của tỉnh, làm cơ sở cho việc quản lý đô thị, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, lập kế hoạch quản lý sử dụng các nguồn lực hợp lý nhằm nâng cao chất lượng đô thị.

 

Phối cảnh quy hoạch TX Quảng Yên vào năm 2030.

Mục tiêu đặt ra của Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 là xây dựng, phát triển Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; đô thị phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc về QP-AN và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế.

 

Đến năm 2045, Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế, một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là dịch vụ, du lịch, đổi mới sáng tạo, có cơ sở kinh tế vững chắc, có sức cạnh tranh cao; người dân có mức thu nhập tương đương các nước phát triển; phát triển kinh tế hài hòa giữa các khu vực đô thị và nông thôn; đảm bảo vững chắc QP-AN.

 

Quảng Ninh hướng đến phát triển các đô thị theo đơn vị hành chính cấp huyện. Cụ thể, giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện với hạt nhân là 13 đô thị; tỷ lệ đô thị hóa tỉnh đạt trên 75%. Đến giai đoạn 2026-2030, toàn tỉnh có 12 đơn vị hành chính cấp huyện với hạt nhân là 13 đô thị; tỷ lệ đô thị hóa tỉnh đạt 75-80%.

 

Quảng Ninh: Phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, bền vững

Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ (TP Hạ Long) rộng rãi, khang trang.

Được biết, sau thời gian nghiên cứu, xây dựng, tiếp thu ý kiến tham gia của Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ; ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành, địa phương, đến nay Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 đã được chỉnh sửa, hoàn thiện.

 

Đáng chú ý, Chương trình đã cập nhật, bổ sung những tư tưởng, quan điểm, chủ trương mới nhất đã có trong Báo cáo chính trị, Nghị quyết, chương trình hành động được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua. Hiện Chương trình đang báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét và dự kiến sớm thông qua. Đây là điều kiện tiên quyết để tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển đô thị Quảng Ninh nhanh, bền vững, là động lực phát triển kinh tế của miền Bắc và cả nước với hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH, hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, hiện đại.

 

Chia sẻ