Quảng Trị thay nhà đầu tư dự án cảng Mỹ Thủy vì năng lực hạn chế

13/01/2021

 

Sau gần 1 năm rầm rộ khởi công Khu bến cảng Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị muốn thay thế nhà đầu tư vì cho rằng năng lực hạn chế, dự án chậm trễ tiến độ…

 

Dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 4/1/2019. Đến ngày 15/1/2019, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ công bố, trao Quyết định của Thủ tướng cho nhà đầu tư là Công ty cổ phần Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy.

 

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, Khu bến cảng Mỹ Thủy là dự án động lực quan trọng, làm tiền đề thúc đẩy các dự án khác trong Khu kinh tế Đông Nam. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện dự án trên đã phát sinh những nguyên nhân chủ quan và khách quan.

 

Trong đó, năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư là Công ty cổ phần Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đối với dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy có quy mô lớn; chưa thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương nên tiến độ triển khai dự án đầu tư theo quy định tại Quyết định số 16/2019/QĐ-TTg đã bị chậm trễ và nhà đầu tư chưa đề xuất giải pháp, kế hoạch thực hiện phù hợp để giải quyết việc chậm trễ tiến độ dự án nêu trên.

 

“Khu bến cảng Mỹ Thủy do Công ty cổ phần Liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy thực hiện đã chậm trễ tiến độ trên 22 tháng và nhà đầu tư vẫn chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư như: Thẩm định, phê duyệt thiết kế cơ sở, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép xây dựng… và không có giải pháp, kế hoạch thực hiện phù hợp để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án”, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cho hay.

 

Quảng trị thay đổi nhà đầu tư với dự án Cảng Mỹ Thủy vì năng lực hạn chế

Từ những bất cập trên, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị thống nhất với đề xuất của các Sở, ban ngành, địa phương, đặc biệt là Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Kế hoạch – Đầu tư… báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương thay đổi nhà đầu tư đảm bảo năng lực, kinh nghiệm và tài chính để triển khai thực hiện dự án

 

Trước đó, vào tháng 2/2020, tỉnh Quảng Trị đã rầm rộ khởi công dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy tại xã Hải An, huyện Hải Lăng thuộc Khu kinh tế Đông Nam.

Dự án do Công ty Cổ phần Liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy làm chủ đầu tư, có mức đầu tư 14.234 tỷ đồng, tổng diện tích 685 ha. Dự án gồm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 đến năm 2025, xây dựng 4 bến cảng, các bến cảng còn lại dự kiến đến năm 2036.

Chia sẻ