Quy định khu vực được chuyển quyền sử dụng đất sau khi đầu tư xây dựng hạ tầng

08:30 16/03/2021 

 

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc quy định khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất sau khi đầu tư xây dựng hạ tầng để người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa (giai đoạn 2, 3).

 

Quy định khu vực được chuyển quyền sử dụng đất sau khi đầu tư xây dựng hạ tầng

Theo đó, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị – Công ty Cổ phần (Chủ đầu tư) có trách nhiệm chỉ được phép chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở sau khi hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, cấp nước, thoát nước,…) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; Thực hiện đúng các nội dung theo yêu cầu của Bộ Xây dựng; Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định về đầu tư xây dựng phát triển đô thị, nghĩa vụ tài chính về đất đai; kiểm tra, giám sát các hộ dân xây dựng tuân thủ đúng quy hoạch chi tiết, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch, thiết kế đô thị của dự án được duyệt và các quy định hiện hành của pháp luật; Chịu trách nhiệm trước cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và pháp luật nếu để xảy ra các sai phạm.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của chủ đầu tư đối với dự án (nếu có) khi được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân khi đủ điều kiện theo quy định. Sở Xây dựng chỉ đạo, kiểm tra Chủ đầu tư dự án thực hiện đầy đủ trách nhiệm về quản lý đầu tư phát triển đô thị theo quy định.

 

UBND thành phố Thanh Hóa có trách nhiệm thương thảo điều chỉnh hợp đồng với Chủ đầu tư để đảm bảo các nội dung có liên quan cho phù hợp; chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát Chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý đầu tư phát triển đô thị và kiểm tra, giám sát việc người dân xây dựng nhà ở sau khi đã được thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của pháp luật; kiểm soát việc thi công xây dựng nhà ở của hộ gia đình phải đảm bảo an toàn cho người và công trình (kể cả công trình lân cận), bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy; kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm thuộc thẩm quyền; Phối hợp với cơ quan Thuế trong việc thu các khoản thuế có liên quan đến xây dựng các lô đất do chuyển đổi từ xây nhà thô sang phân lô, bán nền; Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND thành phố Thanh Hóa để thu thuế hoạt động xây dựng nhà ở riêng lẻ theo quy định của pháp luật.

 

Chia sẻ