Quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Đà Nẵng: Trung tâm giáo dục đào tạo, nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực…

 

Sáng 15/5 tại Bộ Xây dựng đã diễn ra hội nghị thẩm định Quy hoạch phân khu Đại học Đà Nẵng, tỷ lệ 1:2000 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn – Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

 

Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn đã trình bày tóm tắt nội dung Quy hoạch phân khu Đại học Đà Nẵng trên cơ sở tổng hợp các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các bộ, ngành liên quan trước đó.

Cụ thể, khu vực lập quy hoạch thuộc quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng và phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, với quy mô 300ha, có tính chất là khu chức năng đặc thù, trung tâm giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực cấp quốc gia và quốc tế; các khu học tập và cơ sở nghiên cứu khoa học, khu nghiên cứu phát triển, ươm tạo, khu phục vụ chung, khu thương mại dịch vụ và các khu lưu trú.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm cụ thể hoá điều chỉnh Quy hoạch chung Đại học Đà Nẵng đã được phê duyệt năm 2004 và Chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035; rà soát, hoàn chỉnh các dự án theo yêu cầu phát triển mới về quy mô đào tạo, bối cảnh phát triển của khu vực và hoàn thiện Đại học Đà Nẵng trở thành một trong ba trung tâm đào tạo đại học trọng điểm quốc gia, ngang tầm khu vực và quốc tế.

 

Bên cạnh đó, xây dựng các công cụ quản lý mang tính tổng thể về quy hoạch kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật, làm cơ sở cho công tác quản lý đầu tư xây dựng và thu hút các nguồn lực phát triển dự án. Đồng thời, làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai các đồ án quy hoạch chi tiết, lập các dự án đầu tư xây dựng.

 

Về tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan, Trục Tri thức dài 1,5km là trục không gian chính của toàn bộ khu quy hoạch với các công trình giảng đường, các công trình triển lãm và kết nối quảng trường với hệ thống dịch vụ công cộng hỗ trợ xung quanh, các khối ký túc xá, khu quốc phòng, các đường nhánh và hệ thống giao thông công cộng…

Về thiết kế đô thị, quy hoạch được lập trên nguyên tắc tuân thủ theo định hướng phát triển không gian của Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng và Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn và các quy hoạch phân khu có liên quan.

 

Trong đó, đảm bảo tính thống nhất từ không gian tổng thể đô thị đến không gian cụ thể từng phân khu; kế thừa về kiến trúc cảnh quan đô thị, phù hợp với đặc điểm điều kiện tự nhiên, văn hoá phong tục tập quán địa phương, phát huy các giá trị truyền thống để giữ gìn bản sắc, cảnh quan đô thị…

Kết luận hội nghị, các chuyên gia và các thành viên trong Hội đồng thẩm định đều đánh gia cao sự nỗ lực, cố gắng của hành phố Đà Nẵng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trong việc bổ sung, khắc phục một số nội dung đã được góp ý trước đó để hoàn thiện báo cáo Quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Đà Nẵng 1:2000.

 

Tuy nhiên, Hội đồng đề nghị đơn vị tư vấn cần tiếp tục xem xét, rà soát, nghiên cứu, bổ sung, làm rõ một số nội dung liên quan đến phạm vi và quy mô lập quy hoạch chung; vị trí và mối quan hệ liên quan, tính kết nối giữa các khu vực Đại học Đà Nẵng với thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam; vấn đề về sử dụng đất, làm rõ khái niệm đất hiện trạng giữ lại và phát triển hỗn hợp; giải phóng mặt bằng và tái định cư; tổ chức không gian, thiết kế đô thị, kết nối hạ tầng; nguồn vốn thực hiện…

Cơ quan thẩm định là Bộ Xây dựng sẽ soạn thảo Dự thảo thông báo kết luận để đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ, sớm trình Thủ tướng phê duyệt.

 

Chia sẻ