Sở Xây dựng Ninh Bình: Tập trung nghiên cứu, tham mưu trong công tác lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh

6/2/2021  9:13

 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Sở Xây dựng Ninh Bình trong năm 2021 là tập trung nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh để lập, phê duyệt các quy hoạch xây dựng trên địa bàn theo định hướng phát triển của tỉnh, tạo tiền đề để thu hút đầu tư, nhất là các quy hoạch đô thị…

 

Sở Xây dựng Ninh Bình vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 với nhiều nội dung quan trọng. Theo báo cáo, trong năm 2020, Sở Xây dựng đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng được đảm bảo. Chất lượng các đồ án quy hoạch đã thay đổi theo hướng tích cực, đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định, phù hợp với xu thế phát triển và kịp thời để làm căn cứ thu hút các dự án đầu tư.

Việc ban hành các hướng dẫn thực hiện chính sách về đầu tư xây dựng, quản lý nhà và thị trường bất động sản được quan tâm, chú trọng. Sở đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện lập, phê duyệt cơ bản đầy đủ các đồ án Quy hoạch; ban hành các Văn bản quy định về quản lý cây xanh, về sử dụng chung công trình kỹ thuật trong đô thị, quản lý chất thải rắn sinh hoạt, phân cấp quản lý, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

 

Sở Xây dựng Ninh Bình: Tập trung nghiên cứu, tham mưu trong công tác lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh

Đặc biệt, năm 2020, Sở đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chất lượng các công trình xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Cùng với đó là công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi trong đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp…

Cũng theo báo cáo, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Sở sẽ tập trung nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh để lập, phê duyệt các quy hoạch xây dựng trên địa bàn theo định hướng phát triển của tỉnh, tạo tiền đề để thu hút đầu tư; nhất là các quy hoạch đô thị. Hạn chế tối đa việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch.

 

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh đẩy mạnh thu hút mọi nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; ưu tiên thu hút đầu tư các dự án khu đô thị, khu nhà ở xây dựng đồng bộ từ hạ tầng tới công trình kiến trúc đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng nhà ở, tránh lãng phí tài nguyên đất.

Tăng cường kiểm tra, giám sát và cấp phép xây dựng; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực quản lý để đảm bảo chất lượng đầu tư xây dựng cho công trình. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định của dự án cũng như có kế hoạch kiểm tra chất lượng trong quá trình thi công theo quy định pháp luật…

 

Chia sẻ