Sửa đổi, bổ sung một số quy định quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn Đà Nẵng

 

Kể từ ngày 14/9/2020, một số quy định sửa đổi, bổ sung về quản lý đất đai trên địa thành phố Đà Nẵng chính thức có hiệu lực.

 

Theo đó, sửa đổi quy định về hạn mức giao đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân đối với các trường hợp sử dụng đất ở vị trí nằm mặt tiền các đường Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14B, Quốc lộ 14G, ĐT 601 đoạn thuộc xã Hòa Sơn, ĐT 602, ĐT 605, đường tránh Hải Vân – Túy Loan, khu du lịch Bà Nà – Suối Mơ với mức quy định và 150m2/hộ.

 

Đối với vị trí đất ở xã Hòa Phước, Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Sơn, Hòa Liên (các vị trí còn lại), hạn mức giao đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân là 200m2/hộ. Tại các vị trí xã Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Ninh (các vị trí còn lại) là 300m2/hộ.

 

Sửa đổi, bổ sung một số quy định quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn Đà Nẵng

 

Bổ sung quy định về diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa đối với khu vực đã có quy hoạch tỷ lệ từ 1/2.000 đến 1/500 để thực hiện dự án nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất, trừ dự án quy hoạch nâng cấp mở rộng đường, kiệt, hẻm.

 

Đối với các quận, Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, điện tích 100m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu 4m. Đối với các quận Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, diện tích 150m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu 4,5m. Đối với huyện Hòa Vang diện tích 200m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu 5m.

 

Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân đã nộp hồ sơ hợp lệ trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa giải quyết thì được giải quyết theo quy định tại Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 và quy định tại Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng.

 

Chia sẻ