Tân Bình: Phê bình Đội trưởng đội thanh tra xây dựng địa bàn

17/11/2020

 

Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM phê bình đối với ông Nguyễn Bảo Long, đội trưởng đội thanh tra địa bàn quận Tân Bình do để xảy ra sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại và căn hộ Thăng Long (Bảy Hiền Tower).

 

Ngày 10-11 vừa qua, ông Lê Hoà Bình, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM đã ban hành Thông báo số 12889 về việc phê bình rút kinh nghiệm đối với công chức Đội thanh tra địa bàn quận Tân Bình (thuộc Thanh tra Sở Xây dựng) .

Cụ thể, Giám đốc sở phê bình đối với ông Nguyễn Bảo Long, đội trưởng đội thanh tra địa bàn quận Tân Bình do để xảy ra sai phạm xây dựng tại dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại và căn hộ Thăng Long (Bảy Hiền Tower).

 

Văn bản nêu rõ tại thời điểm triển khai dự án với vai trò là Đội phó Đội thanh tra địa bàn, ông Long đã chưa kịp thời chỉ đạo kiểm tra, xử lý dẫn đến việc chậm phát hiện và chậm lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với công trình nêu trên.

 

Hiện nay người dân tại dự án Trung tâm thương mại, căn hộ Bảy Hiền Tower đang treo băng rôn đỏ yêu cầu chủ đầu tư bàn giao sổ hồng

Giám đốc Sở Xây dựng cũng đề nghị Chánh thanh tra, Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Đội Thanh tra địa bàn quận Tân Bình triển khai thông báo phê bình đến ông Nguyễn Bảo Long để có biện pháp khắc phục.

 

Liên quan đến những sai phạm tại dự án Bảy Hiền Tower, trước đó tháng 4-2015, Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đồng thời buộc chủ đầu tư phải tháo dỡ phần sai phạm tuy nhiên chủ đầu tư không thực hiện.

Đến ngày 25-5-2018 Thanh tra Thành phố đã ban hành Kết luận thanh tra số 13 để làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các sai phạm tại dự án Bảy Hiền Tower.

Hiện nay, theo ghi nhận người dân đang treo nhiều băng rôn yêu cầu chủ đầu tư bàn giao sổ hồng.

 

Chia sẻ