Tăng vốn ngân sách cho dự án cao tốc Phú Thọ – Tuyên Quang

25/1/2021 20:53

 

Đây là đề nghị của Bộ Giao thông vận tải với UBND tỉnh Phú Thọ và UBND tỉnh Tuyên Quang làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được xem xét về việc bố trí nguồn vốn cho dự án cao tốc Phú Thọ – Tuyên Quang.

 

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản trả lời về kiến nghị xem xét bố trí tăng vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 cho dự án cao tốc Phú Thọ – Tuyên Quang.

Cụ thể, dự án xây dựng đường cao tốc Phú Thọ – Tuyên Quang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo hình thức BOT và được điều chỉnh chuyển đổi chủ trương đầu tư từ đầu tư theo hình thức BOT sang đầu tư công, vốn ngân sách Trung ương tham gia trong dự án là 2.100 tỷ đồng, trong đó kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 bố trí 500 tỷ đồng cho dự án.

 

Tăng vốn ngân sách cho dự án cao tốc Phú Thọ – Tuyên Quang

Thực hiện quy định của Luật Xây dựng và trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang, Bộ Giao thông vận tải đã gửi kết quả thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư làm cơ sở để tỉnh Tuyên Quang triển khai các bước tiếp theo.

Trong khi đó, về việc tăng hỗ trợ từ ngân sách Trung ương trong giai đoạn 2021-2025 để hỗ trợ dự án, Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được xem xét việc bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương trong giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Dự án đầu tư cao tốc Phú Thọ – Tuyên Quang dài 40,2km, tổng mức đầu tư dự án là 3.112 tỷ đồng. Trong đó, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 2.653 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 459 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

 

Chia sẻ