Thái Nguyên: Năm 2021 cơ bản hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh

09:49 | 26/03/2021

 

Đó là chỉ đạo của ông Trịnh Việt Hùng – Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tại cuộc họp triển khai các nội dung của nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra sáng 25/3.

 

Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư – cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã ký kết hợp đồng tư vấn lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên với 4 đơn vị liên danh tư vấn. Các Sở, ban, ngành cũng tích cực phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu, về cơ bản đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ thu thập dữ liệu.

 

Thái Nguyên: Năm 2021 cơ bản hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh

Hiện, đơn vị tư vấn đã xây dựng xong khung quy hoạch; lập đề cương chi tiết; tiến hành thu thập, xử lý số liệu hiện trạng; dự thảo lần 1 báo cáo hiện trạng và đang tiến hành khảo sát hiện trạng với từng sở, ban, ngành, địa phương… để hoàn thiện dự thảo báo cáo hiện trạng lần 2, trình chủ đầu tư nghiệm thu.

Tại cuộc họp, đại diện các Sở đề nghị đơn vị tư vấn trong quá trình lập quy hoạch cần lưu ý: Việc quy hoạch phải bám sát quan điểm, mục tiêu định hướng phát triển của tỉnh, có tính định hướng chiến lược, đảm bảo khả thi và có độ mở để tránh vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện sau này…

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Trịnh Việt Hùng – Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các cấp, các ngành và đơn vị tư vấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc nghiên cứu, tham mưu và chịu trách nhiệm toàn diện trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao; tập trung triển khai, phối hợp chặt chẽ để thực hiện từng nội dung công việc theo tiến độ đã xây dựng, đảm bảo mục tiêu đến tháng 12/2021 cơ bản hoàn thiện hồ sơ quy hoạch.

Được biết, tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được chia thành 5 giai đoạn: Thu thập dữ liệu, khảo sát hiện trạng; phân tích, đánh giá, dự báo, xây dựng khung quy hoạch tỉnh, tổ chức hội thảo; hoàn thiện khung quy hoạch tỉnh và lập hồ sơ lấy ý kiến quy hoạch; hoàn thiện hồ sơ và trình thẩm định; hoàn thiện hồ sơ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và công bố quy hoạch.

 

Chia sẻ