Thái Nguyên: Trúng đấu giá 10 năm chưa được bàn giao đất

27/01/2021  14:04

 

Dù đã nộp đủ tiền, thậm chí đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm qua người dân trúng đấu giá vẫn chưa được bàn giao đất.

 

Đó là trường hợp 10 năm chưa được bàn giao đất của gia đình ông Trương Ngọc Năm và bà Hoàng Thị Bình, thường trú tại tổ dân phố Tân Sơn, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

 

Đầu năm 2010, UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức bán đấu giá thửa đất thuộc Khu dân cư phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên (cạnh Trường Đại học Nông Lâm), gia đình ông Trương Ngọc Năm và bà Hoàng Thị Bình đã tham gia đấu giá và trúng đấu giá thửa đất số 561, tờ bản đồ số 2, diện tích 155m2. Sau khi trúng đấu giá, gia đình đã nộp đủ tiền và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BA532196.

 

Dù đã nộp đủ tiền đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng người dân trúng đấu giá vẫn chưa được bàn giao đất.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án do vướng mắc về giải phóng mặt bằng nên đến nay, đã 10 năm trôi qua gia đình ông Trương Ngọc Năm và bà Hoàng Thị Bình vẫn chưa được UBND thành phố Thái Nguyên bàn giao mảnh đất trúng đấu giá. Tương tự trường hợp nêu trên, người dân xóm Đồng Đình (xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) khi tham gia đấu giá và trúng đấu giá đất hơn 7 năm nay dù đã nộp đủ tiền cũng chưa chưa được bàn giao đất.

 

Cụ thể, ngày 19/12/2013 một số hộ dân xóm Đồng Đình tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án khu quy hoạch dân cư xóm Đồng Đình, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương.

Ngày 20/12/2013, các hộ gia đình nhận được Quyết định của UBND huyện Phú Lương về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án khu quy hoạch dân cư xóm Đồng Đình, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương. Đến cuối tháng 12/2013, các hộ đã hoàn tất việc nộp tiền trúng đấu giá đất theo quy định.

 

Tuy nhiên, khi tiến hành bàn giao đất cho các hộ dân trúng đấu giá, huyện Phú Lương đã không thể bàn giao được chỉ giới đối với một số thửa đất đã đấu giá cho các hộ dân bởi các thửa đất đấu giá chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.

 

Dù đã nộp đủ tiền, thậm chí đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm qua người dân trúng đấu giá vẫn chưa được bàn giao đất

Bà Lê Thị Thu, một hộ dân trúng đấu giá đất tại dự án khu quy hoạch dân cư xóm Đồng Đình, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương cho biết: Suốt từ năm 2013 cho đến nay, đã hơn 7 năm trôi qua, các hộ trúng đấu giá chúng tôi vẫn không thấy UBND huyện Phú Lương và các phòng, ban liên quan bàn giao các thửa đất cho chúng tôi. Các gia đình đã làm đơn gửi đến các cơ quan từ huyện đến tỉnh, nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

 

Qua các vụ việc trên có thể thấy quyền lợi của người dân trúng đấu giá đất đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chưa nói đến việc số tiền nộp 7 – 10 năm qua như thế nào, nhưng rõ ràng rằng quyền được có đất ở hợp pháp thông qua đấu giá đã bị lợi dụng, xâm hại.

 

Thiết nghĩ, thành phố Thái Nguyên, huyện Phú Lương và tỉnh Thái Nguyên cần sớm giải quyết dứt điểm, đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; đồng thời xử lý những cán bộ đã và đang làm trái các quy định của Nhà nước, gây thiệt hại cho người dân, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức Nhà nước.

 

Chia sẻ