Thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới cho 3 xã cuối cùng của huyện Nông Cống

25/01/2021  3:15pm

 

Ngày 25 – 1, Đoàn Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị thẩm định xã đạt chuẩn NTM năm 2020 cho 3 xã cuối cùng của huyện Nông Cống là Tân Khang, Tế Nông và Công Chính.

 

Việc thẩm định là cơ sở để UBND tỉnh đề nghị Trung ương công nhận Nông Cống đạt chuẩn Huyện NTM trong năm 2021.

Đoàn thẩm định đã đi tìm hiểu và kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống vật, tinh thần của Nhân dân, phát triển hệ thống hạ tầng tại các xã.

Xã Tân Khang, Tế Nông và Công Chính huyện Nông Cống được thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới

Sau 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, các xã đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, có hệ thống hạ tầng khang trang. Xã Tân Khang đã huy động tổng nguồn lực hơn 193,6 tỷ đồng, xã Công Chính gần 206,3 tỷ đồng và xã Tế Nông huy động gần 385,6 tỷ đồng để xây dựng các tiêu chí NTM.

 

Hiện tại thu nhập bình quân đầu người 3 xã đều đạt trên 46 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo cũng giảm nhanh, đều dưới 2,4% tổng số hộ trong xã. Cảnh quan môi trường tại các địa phương có nhiều thay đổi theo hướng tích cực…

 

Thẩm định đạt chuẩn cho 3 xã cuối cùng tại huyện Nông Cống

Tại hội nghị thẩm định tập trung, các đại biểu là đại diện các sở, ngành thành viên đã đánh giá, phân tích những mặt đạt được, những vấn đề còn hạn chế trong thực hiện 19 tiêu chí tại các xã.

 

Trên cơ sở đó, các thành viên đã bỏ phiếu, thống nhất 3 xã Tân Khang, Tế Nông và Công Chính hoàn thành đạt chuẩn các tiêu chí của xã NTM. Đây là cơ sở để huyện Nông Cống, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận đạt chuẩn NTM cho các xã.

 

Chia sẻ