Thanh Hóa: Phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Ngọc Lặc đến năm 2040

28/01/2021 11:25

 

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 5523/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Ngọc Lặc đến năm 2040

 

Theo đó, phạm vi, ranh giới lập quy hoạch: Bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Ngọc Lặc (01 thị trấn huyện lỵ và 20 xã). Phía Bắc: Giáp huyện Cẩm Thủy, huyện Bá Thước; Phía Nam: Giáp huyện Thọ Xuân, huyện Thường Xuân; Phía Đông: Giáp huyện Yên Định; Phía Tây: Giáp huyện Lang Chánh. Khu vực lập quy hoạch có diện tích 490,99km2.

 

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Ngọc Lặc đến năm 2040

Với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ môi trường; từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn, kết cấu hạ tầng theo hướng khang trang, hiện đại; phấn đấu trở thành huyện khá của tỉnh Thanh Hóa vào năm 2025 và hướng tới phát triển đô thị trên toàn huyện đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV trước năm 2030. Đến năm 2030, huyện Ngọc Lặc đảm bảo tiêu chí đô thị loại IV và đến năm 2040 trở thành thị xã.

 

Tính chất, chức năng là trung tâm tổng hợp của vùng liên huyện, gồm: Ngọc Lặc, Lang Chánh, Cẩm Thủy, Thường Xuân là trung tâm văn hóa xã hội của vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa với trọng tâm là phát triển đô thị gắn với phát triển các ngành có ưu thế như: Công nghiệp; thương mại – dịch vụ; y tế; giáo dục đào tạo; văn hóa thể thao, có vai trò động lực phát triển kinh tế xã hội cho vùng liên huyện và khu vực miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa.

 

Chia sẻ