Thanh Hóa: UBND thành phố có tổ chức đấu thầu “theo cách riêng”?

5/2/2021  13:49

 

Với giá trúng thầu là 6.927.952.000 đồng, gói thầu xây lắp số 15B – nạo vét và gia cố phía bờ hữu sông Quảng Châu đoạn từ K11+028 đến K11+528.3 được UBND thành phố Thanh Hóa thực hiện “theo cách riêng”, có trái với quy định của Luật Đấu thầu?

 

Theo phản ánh của bạn đọc tới phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ngày 22/9/2020, UBND thành phố Thanh Hóa ban hành Quyết định số 7901/QĐ-UBND do ông Lê Mai Khanh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 15B – nạo vét và gia cố phía bờ sông Quảng Châu đoạn từ K11+028 đến K11+528.3 thuộc dự án Hệ thống tiêu úng Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Lộc Dương, có địa chỉ tại số 99, Trường Thi, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, với giá trúng thầu là 6.927.952.000 đồng.

 

Theo tìm hiểu của phóng viên, UBND thành phố Thanh Hóa có Tờ trình số 626/TTr-UBND do ông Lê Mai Khanh ký gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xin điều chỉnh quy mô gói thầu và xin được lựa chọn đấu thầu hạn chế cho gói thầu này. Phúc đáp tờ trình của UBND thành phố Thanh Hóa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định số 2670/QĐ-BNN-XD ngày 15/7/2020 đồng ý cho thay đổi quy mô gói thầu, nhưng không đồng ý việc đấu thầu bằng hình thức hạn chế, mà nêu rõ hình thức lựa chọn nhà thầu phải theo quy định của Luật Đấu thầu.

 

Thanh Hóa: UBND thành phố có tổ chức đấu thầu “theo cách riêng”?

Trao đổi với ông Cao Hữu Tuệ – Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, ông cho biết: “Hiện tại, hồ sơ gói thầu bên cảnh sát kinh tế họ giữ hết rồi, vẫn đấu thầu rộng rãi, không hạn chế chỉ không đấu thầu qua mạng, có nhiều lý do nhưng lý do cơ bản nhất là về kĩ thuật đơn vị nhà thầu cũ bỏ lại dở dang, một số khối lượng không thể tính chính xác được, do dự án để lâu 9-10 năm.

Mãi đến năm 2017, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 mới được thành lập và tiếp quản dự án này mới biết được dự án này dừng từ năm 2012, sau đó mới đi tìm hiểu hiện trường thì thấy cây cối mọc um tùm, nhà thầu cũ thì phá sản. Vì lẽ đó, dự án này rơi vào trường hợp đặc biệt khó xử lý nên áp dụng để xử lý tình huống trong đấu thầu chứ không phải là không tuân thủ pháp luật”.

 

Mặc dù đấu thầu hạn chế không được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận, nhưng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 2 (đơn vị được UBND thành phố Thanh Hóa giao thực hiện công tác đấu thầu) vẫn tiến hành lựa chọn nhà thầu theo phương thức truyền thống (không đấu thầu qua mạng). Như vậy đã vi phạm Điều 29, Thông tư 11/2019/TT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/02/2020. Và cũng trái chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc từ năm 2020 các gói thầu xây lắp dưới 10 tỷ bắt buộc phải đấu thầu qua mạng.

UBND thành phố Thanh Hóa chủ động quyết định việc tổ chức đấu thầu “theo cách riêng” mà không tuần thủ quy định chung. Đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ, nếu sai phạm cần có biện pháp xử lý kịp thời, để có câu trả lời khách quan nhất đến độc giả.

 

Chia sẻ