Thành phố Thủ Đức cần ổn định bộ máy để hoạt động

26/1/2021  13:06

 

Nhằm ổn định bộ máy để hoạt động, Thành phố Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo cho thành phố Thủ Đức cần ổn định bộ máy để hoạt động, nhằm đảm bảo tính kế thừa.

 

Theo đó, để không gây phiền hà cho người dân và các tổ chức, UBND thành phố Thủ Đức cần phân công tạm thời Chủ tịch và các Phó Chủ tịch phụ trách theo các lĩnh vực và địa bàn trên 3 khu vực như: Quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Trong đó cần thành lập và bổ nhiệm nhân sự các phòng, ban chuyên môn và chỉ đạo các trưởng phòng, ban chuyên môn phân công cấp phó theo lĩnh vực và địa bàn 3 khu vực phân công. Song song đó, cần xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động của UBND thành phố cũng như của từng phòng, ban chuyên môn chậm nhất vào ngày 29/1/2021.

 

Thành phố Thủ Đức cần ổn định bộ máy để hoạt động

Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu thành phố Thủ Đức phải xây dựng quy trình xử lý công việc đảm bảo trình tự, thủ tục và thời gian xử lý đúng quy định của pháp luật; nâng cấp, hiệu chỉnh các phần mềm quản lý nhằm kết nối chặt chẽ và thống nhất; sử dụng cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ hiện có hoạt động ổn định, thông suốt, kịp thời giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân đúng quy định của pháp luật, tránh gây phiền hà, nhũng nhiễu.

Ngoài ra, cần tổ chức công khai tại trụ sở cơ quan hành chính, bản tin, trang thông tin điện tử… và cử cán bộ, công chức tiếp công dân, hướng dẫn tổ chức và cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về các đơn vị hành chính mới; nhu cầu chuyển đổi giấy tờ và thực hiện các yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

 

Chia sẻ