Thành phố Thủ Đức: Tạm dừng các hoạt động cưỡng chế để đón Tết

28/01/2021  14:10

 

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa có Văn bản chỉ đạo kiểm tra thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo đảm bảo tính hoạt động ổn định của tổ chức bộ máy hành chính.

 

Theo đó, ngay sau khi có kết quả bầu cử của HĐND Thành phố Thủ Đức ngày 21/01/2021 UBND Thành phố Thủ Đức đã ban hành quyết định phân công tạm thời Chủ tịch và các Phó Chủ tịch phụ trách theo lỉnh vực và địa bàn trên 3 khu vực: Khu vực 1 (quận 2 cũ), Khu vực 2 (quận 9 cũ), Khu vực 3 (quận Thủ Đức cũ).

 

UBND Thành phố Thủ Đức cũng đã ban hành quyết định thành lập và bổ nhiệm nhân sự các phòng, ban chuyên môn đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn phân công cấp phó theo lĩnh vực và địa bàn trên 03 khu vực như trên, chịu trách nhiệm toàn diện kết quả công tác trên địa bàn phụ trách. Chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động của UBND Thành phố Thủ Đức và của từng phòng – ban chuyên môn, chậm nhất vào ngày 29/01/2021.

 

Tạm dừng các hoạt động cưỡng chế để đón Tết tại Thành phố Thủ Đức

Văn bản cũng nêu rõ các đồng chí nguyên lãnh đạo UBND 03 quận: 2, 9, Thủ Đức có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nhiệm vụ cho Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức, trong đó đặc biệt lưu ý những nhiệm vụ có tính cấp bách, phức tạp, những vấn đề trọng tâm, trọng điểm cần tập trung xử lý.

Tạm dừng các hoạt động cưỡng chế hành chính, cưỡng chế thi hành án trên địa bàn Thành phố Thủ Đức kể từ nay đến Tết âm lịch để đảm bảo cho mọi người dân được ổn định cuộc sống, vui xuân đón Tết.

 

UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức khẩn trương xây dựng quy trình xử lý công việc, làm rõ nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận, đảm bảo trình tự, thủ tục và thời gian xử lý đúng quy định của pháp luật. Xây dựng kế hoạch chi tiết và lộ trình sắp xếp trụ sở làm việc của các cơ quan phù hợp với điều kiện của địa phương, trình phương án xử lý cho Ban Chỉ đạo 167 của Thành phố.

 

Chia sẻ