Thành phố Vinh chuẩn bị quy hoạch chi tiết hai bên Đại lộ Vinh – Cửa Lò

8/12/2020

 

Sáng 8/12, Thành phố Vinh tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện Quyết định 827/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023.

 

Tại cuộc họp, thành phố đã thông qua kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 827/QĐ -TTg về phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh trở thành Trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị. 

 

Thành phố Vinh chuẩn bị quy hoạch chi tiết hai bên Đại lộ Vinh – Cửa Lò

11 nhóm nhiệm vụ đã được triển khai thực hiện cho các đơn vị, cơ quan, phường, xã.

Theo đó, thành phố tập trung thực hiện Quyết định số 52/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận số 188-KL/TU ngày 09/5/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 52/QĐ-TTg; Chủ động phối hợp các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh đề nghị Chính phủ kiến nghị Quốc hội mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh theo quy hoạch được duyệt. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý quy hoạch, ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Vinh, Chương trình phát triển đô thị thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu đô thị.

 

Thành phố sẽ tổ chức lập quy hoạch phân khu (1/2000) phường xã, quy hoạch chi tiết (1/500) hai bên Đại lộ Vinh – Cửa Lò (khu vực thành phố Vinh); hai bên bờ sông Vinh; các khu vực có thế mạnh phát triển đô thị tại xã Nghi Ân, Nghi Phú, Nghi Đức, Hưng Lộc, Hưng Hòa…

 

Tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 một số dự án mũi nhọn theo lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thương mại dịch vụ: Trường THCS Đặng Thai Mai; Trung tâm triển lãm, hội chợ cấp vùng; Khu Lâm viên Núi Quyết; Cụm công nghiệp Hưng Đông 2; Chợ Vinh; Chợ Quán Lau…

 

Thành phố Vinh chuẩn bị quy hoạch chi tiết hai bên Đại lộ Vinh – Cửa Lò

Thành phố thực hiện tốt quản lý và phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật gắn với chỉnh trang đô thị, quản lý hành chính chung cư và khu đô thị, đảm bảo xây dựng thành phố Vinh hiện đại, văn minh, xanh – sạch – đẹp.

Thành phố giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, tham mưu UBND thành phố tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp các phòng, ngành, đơn vị liên quan tham mưu triển khai nội dung mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh theo quy hoạch được duyệt.

 

Thành phố cũng chủ động xây dựng Quy hoạch sử dụng đất thành phố Vinh năm 2021 đến năm 2030 đảm bảo được yêu cầu phát triển và tích hợp với các địa bàn phụ cận thuộc các địa phương tiếp giáp thành phố (xây dựng mới, ban hành vào năm 2021). Tập trung quy hoạch các khu đất tái định cư, đất khai thác phát triển đô thị, đất thương mại, dịch vụ, đất chính sách… một cách hợp lý, khoa học.

 

Tại cuộc họp, thành phố cũng triển khai nhiệm vụ phát triển các ngành, các lĩnh vực trọng tâm để thành phố Vinh trở thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ. Trong đó, chủ động xây dựng Đề án phòng, chống ngập lụt trên địa bàn giai đoạn 2021-2023 tính đến năm 2030; Đề án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị thành phố Vinh (thời gian thực hiện từ năm 2014 – 2025)…

 

Chia sẻ