Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long

25/01/2021  3:00pm

 

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Báo Nhân Dân cho biết theo đó, phạm vi ranh giới quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Vĩnh Long với tổng diện tích tự nhiên 152.573,3 ha; trên phạm vi tám đơn vị hành chính cấp huyện (TP Vĩnh Long, thị xã Bình Minh, các huyện: Long Hồ, Mang Thít, Vũng Liêm, Tam Bình, Trà Ôn, Bình Tân).

Nội dung lập quy hoạch cần định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế – xã hội đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững; bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội giữa các ngành, lĩnh vực và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh; xây dựng và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm sinh kế bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân

 

Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long

Theo BNews mục tiêu lập Quy hoạch nhằm cung cấp căn cứ pháp lý quan trọng để quản lý các hoạt động kinh tế – xã hội; làm cơ sở để xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch đầu tư công của tỉnh; phát huy tiềm năng, thế mạnh để tỉnh phát triển nhanh và bền vững trên cả 3 trụ cột: Kinh tế – xã hội và môi trường, sớm đưa vị thế phát triển của Vĩnh Long thành một trong những tỉnh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long có kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

Nội dung Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thực hiện theo các quy định tại Luật Quy hoạch năm 2017 và Nghị định số 37/2019/NQ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ.

Chia sẻ