Thủ tướng đồng ý bổ sung KCN Vân Hồ vào quy hoạch

08/01/2021

 

Khu công nghiệp Vân Hồ tỉnh Sơn La diện tích 216,64 ha vừa được bổ sung vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020.

 

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có công văn đề nghị Bộ KH&ĐT bổ sung Khu công nghiệp Vân Hồ (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020.

 

Trong khi đó, không thay đổi những khu công nghiệp khác tại Sơn La nằm trong Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 đã được phê duyệt bởi Thủ tướng tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg và công văn số 2628/TTg-KTN.

 

Nội dung công văn nêu rõ, tính chính xác của số liệu báo cáo, vị trí đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp, quy mô diện tích do UBND tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm.

 

Khu công nghiệp Vân Hồ tỉnh Sơn La vừa được bổ sung vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam

Đồng thời, đảm bảo tính khả thi, sự phù hợp, đồng bộ, liên kết và khả năng tích hợp của phương án bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc nội dung quy hoạch tỉnh những năm 2021-2030 đúng theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Trong quá trình triển khai tránh để xảy ra khiếu kiện, tranh chấp.

 

Mặt khác, UBND tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm báo cáo HĐND tỉnh Sơn La xem xét thông qua, quyết định việc bổ sung Khu công nghiệp Vân Hồ trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cũng như kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của tỉnh đã được phê duyệt bởi Chính phủ, được điều chỉnh bổ sung theo mục 18 của Nghị quyết số 105/NQ-CP theo quy định của pháp luật về đất đai.

 

Ngoài ra, với trường hợp chuyển đổi mục đích sử đất rừng phòng hộ không đáp ứng các điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Vân Hồ theo hướng tách phần diện tích đất rừng phòng hộ ra khỏi diện tích quy hoạch Khu công nghiệp Vân Hồ. Hiện trạng của khu vực rừng phòng hộ được giữ nguyên, khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép thì không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ

Chia sẻ