Thủ tướng phê duyệt quy hoạch phân khu Làng Đại Học tại Đà Nẵng – Quãng Nam

 

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định Phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Đà Nẵng tỉ lệ 1/2.000.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định Phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng Đại học (ĐH) Đà Nẵng, tỉ lệ 1/2.000, còn gọi là Làng ĐH Đà Nẵng. Thông tin được nêu ra tại Quyết định 986/QĐ-TTg do Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký.

 

Khu vực lập quy hoạch thuộc quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng và phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Diện tích đất đai 300 ha, gồm 110 ha thuộc phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn và 190 ha thuộc phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Thủ tướng phê duyệt quy hoạch phân khu Làng Đại Học tại Đà Nẵng – Quãng Nam

Theo quy hoạch, số lượng sinh viên là 60.000. Số lượng cán bộ giảng dạy và làm việc là 3.364 người. Dân cư hiện trạng và phát triển mới là 5.000 người.

Điều này cụ thể hóa điều chỉnh Quy hoạch chung ĐH Đà Nẵng đã được phê duyệt năm 2004 và Chiến lược phát triển ĐH Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

 

Mục tiêu quy hoạch nhằm rà soát, hoàn chỉnh các dự án theo yêu cầu phát triển mới về quy mô đào tạo, bối cảnh phát triển của khu vực và hoàn thiện ĐH Đà Nẵng trở thành một trong ba trung tâm đào tạo ĐH trọng điểm quốc gia, ngang tầm khu vực và quốc tế.

 

Quy hoạch cũng nhằm xây dựng các công cụ quản lý mang tính tổng thể về quy hoạch kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật, làm cơ sở cho công tác quản lý đầu tư xây dựng và thu hút các nguồn lực phát triển dự án.

Làng ĐH Đà Nẵng mang tính chất là khu chức năng đặc thù, trung tâm giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực cấp quốc gia và quốc tế.

 

“Chức năng: các khu học tập và các cơ sở nghiên cứu khoa học, khu nghiên cứu phát triển, ươm tạo. Khu phục vụ chung, khu thương mại dịch vụ và các khu lưu trú. Khu thể dục thể thao – giáo dục, quốc phòng. Quảng trường, các không gian mở kết nối”, quyết định nêu.

 

Quy hoạch cũng chỉ rõ đến năm 2025 sẽ giải phóng mặt bằng trên địa bàn TP Đà Nẵng, triển khai đầu tư xây dựng công trình cấp thiết. Khu vực Quảng Nam giải phóng mặt bằng khoảng 52 ha.

Từ năm 2026 đến 2030, thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng ở địa bàn tỉnh Quảng Nam 108 ha. Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

 

Thủ tướng phê duyệt quy hoạch phân khu Làng Đại Học tại Đà Nẵng – Quãng Nam

 

Từ năm 2031 đến 2035, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xây dựng ký túc xá và một số công trình còn lại cho các trường theo quy hoạch thuộc khu vực Quảng Nam.

Nguồn lực thực hiện từ vốn ngân sách nhà nước (vốn Trung ương và địa phương), vốn vay ODA, vốn kêu gọi đầu tư PPP, vốn từ nguồn thu hợp pháp của ĐH Đà Nẵng và các nguồn hợp pháp khác.

 

Chia sẻ