Thừa Thiên – Huế: Mỏ đá Tam Lộc bị xử phạt hơn 700 triệu đồng

28/1/2021  13:59 

 

Nhiều sai phạm tại mỏ đá Tam Lộc, xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế) đã được Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận. Ngay sau đó, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với hai doanh nghiệp, với tổng số tiền lên 732,7 triệu đồng.

 

Mỏ đá Tam Lộc, xã Lộc Tiến được Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên – Huế cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 27/QĐ-KKTCN ngày 07/3/2019; được UBND tỉnh cho phép khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Tam Lộc, xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc) theo Giấy phép số 30/GP-UBND ngày 26/4/2019 cho liên danh Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô (trụ sở tại thành phố Hà Nội) và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Sông Lô (trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh).

 

Thừa Thiên – Huế: Mỏ đá Tam Lộc bị xử phạt hơn 700 triệu đồng

Theo Quyết định của UBND tỉnh, Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô bị xử phạt với tổng số tiền phạt 220 triệu đồng. Trong đó, đối với vi phạm “không lắp đặt trạm cân tại các kho chứa, nơi vận chuyển khoáng sản nguyên khai ra khỏi mỏ để theo dõi, lưu trữ thông tin liên quan đối với khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp”, doanh nghiệp này bị xử phạt 50 triệu đồng.

Với vi phạm “lập bản đồ hiện trạng mỏ, mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản nhưng thông tin, số liệu trên bản đồ, mặt cắt thể hiện không đầy đủ theo quy định và sai so với thực tế hiện trạng khai thác khoáng sản đối với khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp”, doanh nghiệp này bị xử phạt 50 triệu đồng.

 

Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô bị xử phạt 30 triệu đồng về vi phạm “thiết kế mỏ chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận”, 90 triệu đồng đối với vi phạm “khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất san lấp) không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, không có Giấy phép khai thác tại mỏ đá Tam Lộc với khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm 10.569m3”.

Ngoài bị xử phạt số tiền 220 triệu đồng, Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô bị còn phải nộp số tiền quy đổi khoáng sản khai thác trái phép bị tịch thu với giá trị khoáng sản bị tịch thu quy đổi bằng tiền hơn 211 triệu đồng.

 

Thừa Thiên – Huế: Mỏ đá Tam Lộc bị xử phạt hơn 700 triệu đồng

Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Sông Lô, doanh nghiệp này bị ban hành Quyết định xử phạt số tiền 90 triệu đồng về vi phạm “khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất san lấp) không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, không có giấy phép khai thác tại mỏ đá Tam Lộc, với khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm 10.569m3”.

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Sông Lô cũng bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu toàn bộ khoáng sản quy đổi bằng tiền là hơn 211 triệu đồng đối với 10.569m3 đất làm vật liệu san lấp đã khai thác mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

Cả hai doanh nghiệp trên phải nộp phạt tổng số tiền 732,7 triệu đồng, gồm tiền xử phạt 310 triệu đồng và tiền xử phạt bổ sung tịch thu toàn bộ khoáng sản quy đổi bằng tiền là trên 422,7 triệu đồng.

Như Báo điện tử Xây dựng thông tin, qua kiểm tra tại mỏ đá Tam Lộc, xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc), Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã phát hiện doanh nghiệp ngang nhiên vận chuyển đất tầng phủ ra khỏi khu vực mỏ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, chưa thực hiện các nghĩa vụ tài chính, chưa lập thiết kế mỏ.

 

Chia sẻ