Thừa Thiên Huế “siết” việc xây dựng trang trại kết hợp điện mái nhà

26/01/2021   2:41pm

 

DNVN – UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu chỉ thực hiện ký kết mua điện đối với các đơn vị lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà đảm bảo các điều kiện kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Đồng thời thực hiện công khai khả năng giải tỏa công suất các tuyến đường dây, trạm biến áp.

 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có văn bản gửi các sở ban ngành liên quan và các địa phương, về việc tăng cường quản lý việc xây dựng trang trại kết hợp phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà.

 

Theo đó, yêu cầu Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước việc phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà đảm bảo đúng quy định tại Thông tư 18/2020 của Bộ Công thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời và Công văn số 7088/BCT-ĐL về hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà.

 

Thừa Thiên Huế chỉ thực hiện ký kết mua điện đối với đơn vị lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà đảm bảo các điều kiện kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng

Bên cạnh đó cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động điện lực trên địa bàn, yêu cầu việc phát triển hoạt động điện lực phải đảm bảo phù hợp với các quy hoạch liên quan.

Ngoài ra cần chủ trì phối hợp với các sở, ngành khẩn trương nghiên cứu giải pháp quản lý việc trang trại nông nghiệp kết hợp lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành.

 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Công ty Điện lực tỉnh chỉ thực hiện ký kết mua điện đối với các đơn vị lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà đảm bảo các điều kiện kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

 

Thừa Thiên Huế “siết” việc xây dựng trang trại kết hợp điện mái nhà

Đồng thời thực hiện công khai khả năng giải tỏa công suất các tuyến đường dây, trạm biến áp; giải quyết thủ tục đăng ký, thỏa thuận đấu nối một cách công khai, minh bạch, theo trình tự thời gian đăng ký và đúng quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương, cần thường xuyên tổ chức kiểm tra, quản lý việc đầu tư, xây dựng trang trại kết hợp phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Chia sẻ