Tiền Giang sẽ bố trí hơn 4 nghìn tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

15/3/2021 11:12

 

Để hướng tới mục tiêu là tỉnh nông thôn mới vào năm 2025, Tiền Giang dự kiến bố trí vốn đầu tư hơn 4 nghìn tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh.

 

Vừa qua, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và các năm tiếp theo.

 

Tiền Giang sẽ bố trí hơn 4 nghìn tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Năm 2020, xây dựng NTM ở Tiền Giang có nhiều kết quả nổi bật. Ông Nguyễn Văn Mẫn, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Tiền Giang cho biết: So với thời điểm cuối năm 2019, Tiền Giang đã có 119 xã (chiếm trên 83%) đạt chuẩn NTM, tăng 27 xã, vượt 2 xã so với kế hoạch. Bên cạnh đó, tỉnh cũng có 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Bình quân số tiêu chí đạt được là 17,68 tiêu chí/xã, tăng gần 1 tiêu chí.

 

Riêng ở cấp huyện, Tiền Giang liên tục đón những tin vui như: Thủ tướng công nhận 2 đô thị là thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và 2 huyện Chợ Gạo, Gò Công Đông đạt chuẩn NTM. Đến cuối năm 2020, tổng số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm xây dựng NTM của tỉnh Tiền Giang đạt 5/11 đơn vị.

 

Giai đoạn 2021 – 2025, bên cạnh phấn đấu giữ vững thành quả đạt được, Tiền Giang phấn đấu xây dựng 100% số xã, huyện (thị xã, thành phố) đạt chuẩn NTM. Riêng năm 2025, tỉnh Tiền Giang được Thủ tướng công nhận là tỉnh NTM.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Tiền Giang đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện, nhất là tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và toàn dân về vai trò vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng NTM. Đồng thời, tỉnh cũng dự kiến bố trí nguồn nhân sách cấp tỉnh hơn 4 nghìn tỷ đồng.

 

Chia sẻ