Tiếp tục xin chuyển 2 dự án cao tốc Bắc – Nam sang đầu tư công

1/12/2020

 

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến của Thủ tướng về việc chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc – Nam.

 

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến của Thủ tướng về việc chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc – Nam.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ GTVT tiếp thu các ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện và chịu trách nhiệm về số liệu, nội dung báo cáo. Đồng thời, thừa ủy quyền của Thủ tướng báo cáo, giải trình vấn đề trên với Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

 

Tiếp tục xin chuyển 2 dự án cao tốc Bắc – Nam sang đầu tư công

Theo dự thảo báo cáo của Chính phủ, dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam có năm dự án thành phần đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP). Qua một năm tổ chức sơ tuyển và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đến nay có ba dự án có nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gồm Diễn Châu – Bãi Vọt, Nha Trang – Cam Lâm và Cam Lâm – Vĩnh Hảo. Hiện bên mời thầu đang thực hiện bước đánh giá về đề xuất tài chính – thương mại. Dự kiến hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 12-2020.

Đối với hai dự án thành phần là quốc lộ 45 – Nghi Sơn và Nghi Sơn – Diễn Châu không lựa chọn được nhà đầu tư. Căn cứ quy định hiện hành, Chính phủ đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển hai dự án này từ hình thức PPP sang đầu tư công.

 

Vì theo phân tích của Bộ GTVT, đến nay hai dự án trên đã hoàn thành thiết kế kỹ thuật, dự toán, công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 92%. Đây là các điều kiện rất thuận lợi để triển khai thi công hai dự án ngay trong năm 2021 và phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2023.

Trường hợp điều chỉnh hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và tổ chức lại việc lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức PPP, Bộ GTVT cho rằng sẽ kéo dài thời gian thêm tối thiểu khoảng 10 tháng nhưng cũng không thể khẳng định sẽ lựa chọn được nhà đầu tư.

Trường hợp không lựa chọn được nhà đầu tư, hoặc không huy động được vốn tín dụng để triển khai, sẽ không thể xác định được thời gian hoàn thành dự án và không thể giải ngân phần vốn góp của Nhà nước cho các dự án trong năm 2021.

Về lâu dài, khi chuyển đổi hình thức đầu tư từ PPP sang đầu tư công đối với hai dự án trên sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ, kết nối liên tục với các đoạn đường bộ cao tốc đã và đang triển khai xây dựng, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

 

Tiếp tục xin chuyển 2 dự án cao tốc Bắc – Nam sang đầu tư công

“Mặt khác, khi chuyển đổi sang đầu tư công, hai dự án này chắc chắn triển khai thành công, giảm tổng mức đầu tư do giảm chi phí lãi vay trong giai đoạn xây dựng…” – dự thảo báo cáo của Chính phủ nêu rõ.

Dự án quốc lộ 45 – Nghi Sơn có tổng mức đầu tư 5.201 tỉ đồng; Nghi Sơn – Diễn Châu có tổng mức đầu tư 7.300 tỉ đồng. Khi chuyển sang đầu tư công sẽ sử dụng nguồn vốn nhà nước được Quốc hội thông qua chủ trương bố trí cho dự án cao tốc Bắc – Nam tại Nghị quyết 52/2017 và Nghị quyết 117/2020.

 

Sau khi dự án hoàn thành, Chính phủ cho biết sẽ xây dựng phương án phù hợp để thu hồi vốn nhà nước đã bỏ ra. Hình thức có thể Nhà nước tổ chức thu phí hoặc bán quyền thu phí…

 

Chia sẻ