Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ODA đạt thấp

8/12/2020

 

Chiều 7.12, Bộ Tài chính tổ chức cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài 11 tháng năm 2020 và biện pháp tăng cường giải ngân tháng cuối năm.

 

Theo Bộ Tài chính, số liệu giải ngân vốn vay ODA, vay ưu đãi 11 tháng là hơn 6.300 tỷ đồng, đạt hơn 45% số kế hoạch năm 2020 đã được điều chỉnh sau khi cắt giảm của các bộ, ngành.
Tại Quảng Ngãi, tổng kế hoạch vốn trong năm là hơn 506 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 176 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch vốn. Ước giải ngân đến hết năm 2020 trên 328 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch vốn.

 

Hiện nay, vấn đề lớn nhất làm tỷ lệ giải ngân vốn vay ODA, vay ưu đãi còn thấp là do không có khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành. Trong khi đó, một số dự án đã được bố trí kế hoạch vốn nhưng đang phải thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án nên không đủ cơ sở để giải ngân.

 

Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ODA đạt thấp

 

Một số dự án tỷ lệ giải ngân chậm là do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; do chậm trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lũ lụt nên tiến độ thi công xây dựng một số gói thầu còn chậm…
Việc thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn các dự án ODA không chỉ liên quan đến tiến độ thực hiện dự án mà còn liên quan đến các cam kết, thủ tục rút vốn, giải ngân vốn nước ngoài từ các nhà tài trợ.

 

Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương cần thúc đẩy triển khai thực hiện các dự án; sớm tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân.

Cùng đó, xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc của các dự án đầu tư lớn, tập trung đẩy mạnh giải ngân các dự án đầu tư có tiềm năng giải ngân, các dự án đã hoàn tất các thủ tục đầu tư, công tác đấu thầu.

 

Với chương trình, dự án cần điều chỉnh chủ trương đầu tư sẽ để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương điều chỉnh đầu tư cũng như sửa đổi, đơn giản hóa quy trình thủ tục thẩm định và ký hợp đồng cho vay lại với các dự án thuộc chương trình.

 

Chia sẻ