Xã Thiệu Vũ: Hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu

8/2/2021  9:35

 

Là một xã vùng đồng bằng của huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa), cơ cấu kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Sau khi phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thiệu Vũ đang nỗ lực đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, dồn sức nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, từng bước xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Thiệu Vũ gặp không ít khó khăn, thách thức do diễn biến của thời tiết, thiên tai, hết rét đậm, rét hại lại đến nắng nóng kéo dài, dịch tả lợn châu Phi, đại dịch Covid-19… Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, điều hành linh hoạt, chủ động của chính quyền, tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của xã vẫn ổn định và có bước phát triển khá đồng bộ. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 13,2%, tổng giá trị thu nhập ước đạt 274,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người trên 46,5 triệu đ/người/năm.

 

Trong sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích sản xuất 441 ha. Trong đó, diện tích gieo cấy 276 ha, chuyên màu 35 ha, dâu tằm 3,5 ha, vụ đông 126,5 ha. Năng suất lúa bình quân hai vụ đạt 68 tạ/ha, ngô ngọt xuất khẩu 150 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực cả năm 3.753,6 tấn, tăng 60,8 tấn so với cùng kỳ, giá trị thu nhập đạt 135 triệu đồng/ha, bình quân lương thực 647 kg/người/năm, tăng 11 kg so với cùng kỳ 2019. Cùng với gieo trồng, chăn nuôi và kinh tế trang trại cũng có sự tăng trưởng khá. Tổng đàn trâu, bò hơn 800 con, trong đó, bò cái tăng 20%, đàn lợn xuất chuồng gần 1.800 con, tổng đàn gia cầm duy trì trong năm khoảng 20.000 con.

 

Xã Thiệu Vũ: Hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu

Về phong trào xây dựng Nông thôn mới, qua phát động toàn dân huy động nguồn lực, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến nay, hầu hết các thôn đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí. Trong năm, Ban Chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới đã chỉ đạo, hỗ trợ các thôn tổ chức công bố và đón nhận quyết định công nhận 4/4 thôn đạt chuẩn. Đồng thời, tiếp tục huy động các thôn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Để thúc đẩy, tạo điều kiện cho chương trình xây dựng nông thôn mới, năm 2020, Thiệu Vũ tiếp tục phát huy quy chế dân chủ để huy động sức dân, cùng với Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Qua đó, đã đầu tư xây dựng trường mầm non theo dự án được phê duyệt, di dời trạm biến áp điện, hoàn thiện tuyến đường mở rộng qua khu trung tâm xã. Cùng với làm mới, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng các khu xử lý chất thải, rác thải, xây dựng, chỉnh trang nhà cửa khu dân cư theo lộ trình nâng cao tiêu chí nông thôn mới, hướng tới đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao với tổng giá trị đầu tư ước đạt 45 tỷ đồng.

 

Song song với đẩy mạnh nâng cao tiêu chí nông thôn mới, phát triển kinh tế – xã hội. Năm 2020 cũng ghi nhận những chuyển biến mạnh mẽ của Thiệu Vũ trong công tác quản lý tài nguyên, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác giáo dục – đào tạo; y tế, lao động, Thương binh – xã hội; quốc phòng – an ninh… đặc biệt là việc thực hiện quy chế dân chủ được chú trọng, đi vào thực chất đã tạo được sự đồng thuận, đồng lòng cao trong các tầng lớp nhân dân. Huy động được sự hưởng ứng nhiệt tình, rộng khắp của các tầng lớp nhân dân trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa, đường làng ngõ xóm, từng bước nâng cao tiêu chí nông thôn mới, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao trong năm 2021, hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Chia sẻ