Xây dựng các khu đô thị tái định cư phải đạt chất lượng

07/01/2020

 

Theo Sở KH-ĐT, trong năm 2021, khi lập hồ sơ quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất phải căn cứ vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025) và tình hình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương để nghiên cứu bố trí khu vực làm khu tái định cư cho các dự án đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách.

 

Các khu tái định cư sẽ được đầu tư theo nguyên tắc nơi tái định cư phải có hạ tầng bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Trong đó, xem xét hình thành các khu đô thị tái định cư để phục vụ người dân ổn định cuộc sống. Hiện trên địa bàn tỉnh quy hoạch triển khai hơn 50 khu tái định cư tại các huyện, thành phố.

 

Xây dựng các khu đô thị tái định cư phải đạt chất lượng

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND cấp huyện triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các khu tái định cư và khu đô thị tái định cư theo đúng quy định, trong đó cần lưu ý quá trình xây dựng từng dự án phù hợp với tiến độ bố trí tái định cư của các công trình trên địa bàn, đặc biệt là các công trình trọng điểm để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng, không làm ảnh hưởng tiến độ chung của các dự án, công trình trọng điểm.

Chia sẻ