Xây dựng nhà máy cấp nước cho xã biên giới của huyện Tịnh Biên

23/03/2021 – 06:18

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang cho biết, thực hiện quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, các ngành chức năng đang triển khai xây dựng hệ thống cấp nước xã An Phú (Tịnh Biên).

 

Xây dựng nhà máy cấp nước cho xã biên giới của huyện Tịnh Biên

Dự án gồm: xây dựng mới hệ thống xử lý nước sạch có công suất 3.000m3/ngày; xây dựng đường ống dẫn nước thô dài 2.370m; xây dựng mạng lưới truyền tải – phân phối dài 17.560m; lắp đặt 14 trụ cứu hỏa và các phụ tùng kèm theo. Đến nay, dự án đã xây dựng hoàn chỉnh nhà máy, nhà điều hành, các công trình phụ trợ, dự kiến cuối năm 2021 sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Nhà máy cấp nước xã An Phú có diện tích gần 10.000m2, tổng mức đầu tư hơn 23,6 tỷ đồng, gồm 50% từ vốn dự phòng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và 50% vốn doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang).

 

Chia sẻ