Các mẫu thiết kế nhà ống mái bằng hiện đại, chi phí thấp
Loại: NHÀ ỐNG
Điện thoại:

 

Bộ sưu tập những mẫu nhà ống mái bằng 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng được nhiều khách hàng lựa chọn, để quý bạn đọc cũng như quý khách hàng có thêm những ý tưởng thiết kế mới cho công trình nhà mình.

 

Mẫu nhà ống mái bằng 1 tầng

 

Mẫu nhà ống mái bằng hiện đại

 

Mẫu nhà ống mái bằng hiện đại

 

Mẫu nhà ống mái bằng hiện đại

 

Mẫu nhà ống mái bằng hiện đại

 

Mẫu nhà ống mái bằng hiện đại

 

Mẫu nhà ống mái bằng 2 tầng

 

Mẫu nhà ống mái bằng hiện đại

 

Mẫu nhà ống mái bằng hiện đại

 

Mẫu nhà ống mái bằng 3 tầng

 

Mẫu nhà ống mái bằng hiện đại

 

Mẫu nhà ống mái bằng hiện đại

 

Mẫu nhà ống mái bằng hiện đại

 

Mẫu nhà ống mái bằng hiện đại

 

Mẫu nhà ống mái bằng hiện đại

 

Mẫu nhà ống mái bằng 4 tầng

 

Mẫu nhà ống mái bằng hiện đại

 

Mẫu nhà ống mái bằng hiện đại

 

Mẫu nhà ống mái bằng hiện đại

 

Mẫu nhà ống mái bằng hiện đại

 

Mẫu nhà ống mái bằng hiện đại

 

Chia sẻ